සම්බන්දවන්න

සියළුම ලිපි, පහත සඳහන් ලිපිනයට, යොමු කරන්න.

ඔබේ IP සටහන : 18.204.227.117

සබඳතා තොරතුරු

"එඬේරා",
අපොස්තලික මාධ්‍ය ජාලය,
කටුනායක අප ස්වාමිදූගේ සිද්ධස්ථානය,
කටුනායක.

විශේෂ පුවත්

මොලය ඔළුවේ තිබේනම් සියළු ක්‍රිස්තියාණින්ට සිතන්නට කාලයයි මේ
‛‛ඇත්තටම මෙය මහා විස්මයක්. මරිය තුමියගේ සුවිශේෂී ප්‍රාතිහාර්‍යයක්’’ – ජූලි 27 වෙනි දින දෙනෝ දහක් ඉදිරියේ සිදු වූ විස්මය පිළිබදව ශුද්ධෝත්තම අපොස්තුළුතුමා සිය මතය ප්‍රකාශ කරනු ලබයි!
බොහෝ ක්‍රිස්තියාණින්ගේ ජීවිතය ගෙවෙන්නේ බෙත්ලෙහෙම ත් කල්වාරිය ත් ලගයි, ඒ අතර ඇති දහම ලඟ නොවෙයි – ශුද්ධෝත්තම රොහාන් ලලිත් අපොන්සු අපොස්තලික පියාණන් ප්‍රකාශ කරයි
Copyright © 2007 - 2019 Apostolic Media Networks. All Rights Reserved.